Midrasz - miesięcznik o kulturze żydowskiej
MIESIĘCZNIK MIDRASZ KSIĘGARNIA DNI KSIĄŻKI ŻYDOWSKIEJ WYDAWNICTWO SCENARIUSZE


Redakcja

Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY Piotr Paziński piotr@midrasz.pl
REDAKTOR Bella Szwarcman-Czarnota bella@midrasz.pl
KOREKTA Małgorzata Otrębska
REDAKTOR GRAFICZNY Krzysztof Figielski
SKŁAD I ŁAMANIE Edu-Ard
REKLAMA Anna Halbersztat reklama@midrasz.pl

Biuro

ZARZĄDZANIE Maria Kuzak biuro@midrasz.pl

Adres redakcji

00-104 Warszawa, ul. Twarda 6
tel. (22) 654 64 24, (22) 654 31 55

www.midrasz.pl

Wydawca

Stowarzyszenie "Midrasz", 00-104 Warszawa, ul. Twarda 6
NIP 525-19-32-784
Regon 012785121
Konto bankowe:
PKO Bank Polski S.A.
26 1440 1299 0000 0000 1450 1298

For International money transfer:
IBAN: PL26 1440 1299 0000 0000 1450 1298
SWIFT - BIC: BPKOPLPW

Druk: Poligrafia GREG
© www.midrasz.pl