Midrasz - miesięcznik o kulturze żydowskiej
MIESIĘCZNIK MIDRASZ KSIĘGARNIA DNI KSIĄŻKI ŻYDOWSKIEJ WYDAWNICTWO SCENARIUSZE
Midrasz > Czasopismo Midrasz >


Prenumerata

1. Jak zamawiać

Prenumeratę krajową i zagraniczną prowadzą redakcja "Midrasza", RUCH S.A., Poczta Polska oraz Kolporter S.A.
Prenumeratę można rozpocząć w każdej chwili wpłacając odpowiednią kwotę na nasze konto, zaznaczając, od którego numeru są Państwo zainteresowani prenumeratą.

Stowarzyszenie "Midrasz"
00-104 Warszawa, ul. Twarda 6

PKO Bank Polski S.A.
26 1440 1299 0000 0000 1450 1298

Dla klientów z zagranicy:
IBAN: PL26 1440 1299 0000 0000 1450 1298
SWIFT - BIC: BPKOPLPW

Zakup prenumeraty na naszej stronie internetowej (płatność on-line i karta kredytowa):
Roczna prenumerata krajowa
Roczna prenumerata zagraniczna

Prosimy nie przysyłać w listach gotówki oraz czeków płatniczych.

Można zamawiać również numery archiwalne "Midrasza".

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo w dziale prenumeraty:
e-mail: prenumerata@midrasz.pl
tel. (22) 654 31 56
faks (22) 435 94 85

2. Cennik prenumeraty

Prenumerata krajowa
Cena prenumeraty: półroczna - 28,50 zł; roczna - 57 zł

Prenumerata zagraniczna
Cena prenumeraty: półroczna - 80 zł (20 EUR); roczna - 160 zł (40 EUR). Czytelnikom zagranicznym wysyłamy "Midrasza" pocztą lotniczą.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT prosimy o podanie niezbędnych danych.

3. Przywileje prenumeratorów

Prenumeratorzy "Midrasza" otrzymują 5% rabatu na zakup wszystkich książek z Księgarni Wysyłkowej Midrasz. Ponadto w każdym numerze zamieszczamy oferty książkowe z 10-procentowym rabatem dla naszych czytelników.

4. Prenumerata Przyjaciół

Polega na wpłaceniu wielokrotności lub kwoty wyższej niż wynosi prenumerata podstawowa z dopiskiem: Prenumerata Przyjaciół "Midrasza". Nazwiska osób, które zechcą wspomóc nas w ten sposób, zostaną ogłoszone na łamach naszego pisma.
© www.midrasz.pl