Midrasz - miesięcznik o kulturze żydowskiej
MIESIĘCZNIK MIDRASZ KSIĘGARNIA DNI KSIĄŻKI ŻYDOWSKIEJ WYDAWNICTWO SCENARIUSZE
Midrasz > Wydawnictwo Midrasz >


Biblioteka

 • WYDAWNICTWO BIBLIOTEKA MIDRASZA POLECA

  Równi, ale niezupelnie

  Kiedy powtórnie przejrzałem te teksty, z zaniepokojeniem zauważyłem, że w obrazie stosunków polsko-żydowskich przeważają barwy czarne. Częściowo jest to wynikiem ich tematyki. Ale w znacznej mierze jest to, jakkolwiek nam jest przykro, odbicie rzeczywistości. Mówimy stosunki polsko-żydowskie, ale większość artykułów tak naprawdę opisuje stosunek Polaków do Żydów. Na pewno nie wszystkich. Przede wszystkim obozu narodowego, który programowo był antysemicki, ale także sanacji. Z ówczesnych wypowiedzi wygląda jednak na to, że antysemityzmem zarażona była znacznie szersza grupa. Widzimy, jak zmieniało się to w czasie. W moim przekonaniu stosunek do Żydów w drugiej połowie lat trzydziestych był najgorszy w dziejach Polski. Niewątpliwie rzutowało to na stosunek do nich podczas wojny. Przyczyny tego zjawiska są w dalszym ciągu przedmiotem badań. Nie tylko znamy coraz więcej faktów, ale wzrasta także nasze zrozumienie procesów im towarzyszących (ze wstępu Autora).

  Kupuję->

 • WYDAWNICTWO BIBLIOTEKA MIDRASZA POLECA

  Midrasze i przypowieści

  Książka Midrasze i przypowieści (Lives and Embers) zawiera dwa cykle drobniejszych form prozatorskich Jacoba Rosenberga: osobiste, nierzadko autobiograficzne nowele oraz miniatury, w których autor podąża śladami tradycyjnej żydowskiej literatury mądrościowej, ludowej przypowieści i biblijnej egzegezy. Wszystkie stanowią pretekst do nieustannego stawiania coraz to nowych pytań, namysłu nad najistotniejszymi dla ludzkiej kondycji sprawami, przede wszystkim nad sensem tułaczki po świecie, nierzadko odartym z dobra. Jak stwierdza sam Rosenberg, w swojej poetyckiej prozie, czerpiącej z ducha wolności midraszowej debaty, "skłania się ku patrzeniu na życie jak na kosmiczny teatr, w którym złuda jest jedyną znaną nam rzeczywistością. To właśnie owe złudy pozwalają nam czasem lepiej rozpoznać nasz świat, łączące nas wszystkich uczucia, a nawet siebie samych".

  Kupuję->

 • WYDAWNICTWO BIBLIOTEKA MIDRASZA POLECA

  Jawnie w ukryciu. Niezwykłe losy młodego uciekiniera z hitlerowskiego obozu

  Wpierw więzień, a potem uciekinier z obozu pracy przymusowej w Tomaszowie Mazowieckim, Żyd z "dobrym wyglądem", żyjący przez kilka lat okupacji z fałszywą tożsamością jako Polak-katolik, zależny od dobrej woli przyjaciół i nieuwagi wrogów, wystawiony każdego dnia na śmiertelne niebezpieczeństwo i walczący z własnym strachem Napisane z perspektywy ponad półwiecza wojenne wspomnienia Zenona Neumarka, ocaleńca z Zagłady, uczestnika konspiracji oraz świadka powstania warszawskiego i upadku hitleryzmu w Wiedniu, to niezwykle interesujący dokument, a przy tym tom prozy trzymającej czytelnika w napięciu do ostatniej strony.

  "Zenon Neumark pisze z wyjątkowym poczuciem siły, nieczęsto spotykanym w literaturze Holocaustu; jego historia jest całkowicie różna od historii opowiedzianych przez innych ocalonych. On wziął swój los we własne ręce i przystąpił do działania. Uciekł z getta, uciekł z obozu pracy, zmienił tożsamość, podjął pracę i doczekał końca wojny. Znał swoje mocne strony. Był młody i nieobciążony starymi rodzicami czy małymi dziećmi, a także miłością do kobiety. Tak się złożyło w jego życiu, że mógł się troszczyć tylko o własne przetrwanie."

  (Michael Berenbaum, teolog, University of Judaism, Kalifornia, USA)

  Kupuję->

 • WYDAWNICTWO BIBLIOTEKA MIDRASZA POLECA

  Psi paszport

  "Bohater emigranckich opowieści Michała Moszkowicza nie akceptuje teraźniejszości, bo ta jest zbyt trudna, przede wszystkim niezrozumiała z powodu bariery językowej. W prozie Moszkowicza zaczyna zatem dominować wszystko, co minione. Wile z opowieści jest próbą wytłumaczenia obecnego statusu przywołaniami nieszczęśliwych wypadków z przeszłości. Nie jest to jednak w żadnym razie użalanie się nad własnym losem. Przeciwnie, Moszkowicz opowiada swą historię jak jedną wielką anegdotę, a odwołania do zdarzeń minionych determinują teraźniejszość i pośrednio ją uobecniają. Moszkowiczowski bohater nigdy nie rości sobie prawa do bycia uniwersalnym przykładem ludzkiego losu, gdyż sam nie zna swojego położenia. Niby szuka utraconej tożsamości w przeszłości, w dawnych miejscach, rozmowach, spotkaniach, a jednak nie jest przy tym melancholikiem, ani histerykiem, ale zawsze człowiekiem świadomym, że nie uda się jej odnaleźć. Niewątpliwie można czytać opowiadania Michała Moszkowicza jako zapis jednej konkretnej biografii. Można je również uznać za prahistoryczną opowieść o losie dwudziestowiecznej Polski. Moszkowicz obrazuje i w pewnym stopniu podsumowuje całe doświadczenie polsko-żydowskie. W końcu należy delektować się humorem opowiastek i czytać je jako parodię na sprawę polską, jakiej być może nasza literatura nie zaznała od czasów dzienników Gombrowicza." (fragment wstępu)

  Kupuję->

 • WYDAWNICTWO BIBLIOTEKA MIDRASZA POLECA

  Praskie legendy żydowskie

  Według starej opowieści już w czasach starożytnych na miejscu dzisiejszej Pragi znajdowało się rozległe i kwitnące miasto, zamieszkane przez Żydów. Miasto to zostało później zburzone, a jego mieszkańcy ulegli rozproszeniu. Wedle innej legendy czeska księżna Libusza, która założyła Pragę w roku 730, na łożu śmierci przepowiedziała, że po upływie stu lat w jej grodzie schronienia szukać będzie wielce ciemiężony, mały naród, który wyznaje jedynego Boga. Nakazała, by jej wnukowie przyjęli tułaczy. Jej testament został wypełniony - w Pradze, stolicy Czech, powstała jedna z najsławniejszych gmin żydowskich Środkowej Europy.

  Spisane w latach 30. ubiegłego stulecia przez czeskiego literata Vratislava Václava Tomka, Praskie legendy żydowskie są opowieścią o żydowskiej Pradze, tej prawdziwej, w której okresy prosperity przeplatały się z pogromami i prześladowaniami, i tej magicznej, pobudzającej wyobraźnię artystów i fascynującą gości z całego świata. W książce V. V. Tomka czytelnik znajdzie zarówno popularne opowieści o Golemie i jego twórcy, rabinie Jehudzie Löwie, czy dziejach Staronowej Synagogi, jak i mniej znane legendy: o żydowskiej dziewczynie zakochanej w wodniku z Wełtawy, o dzielnym reb Schmuelu, który rozmawiał z surowym królem Wacławem IV, czy o pobożnym Pinkasie, który wymodlił u Boga zapomogę na pesachowy seder...

  The project is supported by The Dutch Jewish Humanitarian Fund.

  The project is supported by The Rothschild Foundation (Europe).

  Kupuję->

 • WYDAWNICTWO BIBLIOTEKA MIDRASZA POLECA

  Wesele w Brighton Beach

  Opowiadania zebrane w tomie Wesele w Brighton Beach Emila Draitsera ukazują losy rosyjskich Żydów, w szczególności odeskich. Obejmują czasy II wojny światowej, powojenną epokę stalinowską, lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX w., kiedy to zaczęła się walka o prawo do emigracji, wreszcie - odbudowywanie życia na obczyźnie. Autentyzm relacji każe przypuszczać, że autor oparł się przede wszystkim na przeżyciach własnych i swoich bliskich. Widzimy więc świat najpierw oczami kilkuletniego chłopca, później ucznia szkoły sowieckiej, wreszcie - dorosłego mężczyzny, próbującego najpierw znaleźć miejsce w kraju, w którym się urodził, a potem na emigracji w Stanach Zjednoczonych.

  Emil Draitser, pochodzący z Odessy, a od lat siedemdziesiątych mieszkający w USA, jest z wykształcenia inżynierem-elektrykiem i dziennikarzem. Począwszy od lat sześćdziesiątych XX w. pisze, a od 1986 roku jest wykładowcą nowojorskiego Hunter College. Publikował w języku rosyjskim i angielskim. Niniejszy zbiór składa się z opowiadań zamieszczonych w miesięczniku "Midrasz" w latach 2002-2007, a także innych - nieznanych jeszcze polskiemu czytelnikowi.

  The project is supported by The Dutch Jewish Humanitarian Fund.

  The project is supported by The Rothschild Foundation (Europe).

  Kupuję->

 • WYDAWNICTWO BIBLIOTEKA MIDRASZA I STOWARZYSZENIE DZIECI HOLOCAUSTU POLECAJĄ

  Dzieci Holocaustu mówią...

  Trzeci tom z serii Dzieci Holocaustu mówią... składa się z 24 tekstów. To swoisty przegląd wojennych losów dzieci żydowskich: dróg ocalenia, motywów ratowania, środowisk społecznych, w których dzieci Holocaustu przetrwały wojnę. Ale każda historia jest osobna. Każda jest indywidualną, niepowtarzalną relacją o ocaleniu. Każde dziecko drogę ocalenia przeszło po swojemu. Samodzielnie.

  Wspomnienia układają się w cykle. Jest rodowód żydowskiej rodziny, żyjącej od wielu pokoleń na polskiej ziemi. Są przypadki "zagubienia" rodziny i relacje o prześladowaniu za "przestępstwo rasowe" rodziców. Są wspomnienia uratowanych na fałszywych papierach po aryjskiej stronie, i tych, którzy znaleźli schronienie w domach zakonnych. Jest syberyjska droga przez mękę, wreszcie cudowne niemal ocalenie z obozowego piekła. Nie zabrakło opowieści o samotnym błąkaniu się wśród obcych.

  Wspominając przeszłość, odkrywa się to, co ważne, co określa przynależność; odrzuca, co obce i sztuczne, co okazało się kamuflażem.

  Kupuję->

 • WYDAWNICTWO BIBLIOTEKA MIDRASZA POLECA

  Po Marcu. Wiedeń, Rzym, Nowy Jork

  Po Marcu. Wiedeń, Rzym, Nowy Jork to zbiór listów pisanych przez Annę Frajlich, jej męża Władysława Zająca i siostrę Felicję Bromberg do rodziny, która została w Polsce. Peron Dworca Gdańskiego przedzielił ich życie na dwie części: przed i pomarcową. Rozpoczęli mozolne budowanie życia od nowa, krok po kroku próbując przezwyciężyć szok, lęk, obawy, niepewność, samotność, starając się odnaleźć drobiny szczęścia w najmniejszych sprawach życia codziennego. Czytając zebrane tu listy, poznajemy, dzień po dniu, trudną emigrancką rzeczywistość. To relacje niezwykle cenne, bo pisane na bieżąco, a więc pełne szczegółów, które byłyby nie do odtworzenia we wspomnieniach spisywanych po latach, żywych emocji i szczerych obserwacji. A dla miłośników poezji Anny Frajlich korespondencja ta to także nieoceniona możliwość odnalezienia nieznanych być może dotąd sensów wielu jej wierszy.

  The project is supported by The Dutch Jewish Humanitarian Fund.

  The project is supported by The Rothschild Foundation (Europe).

  Kupuję->

 • WYDAWNICTWO BIBLIOTEKA MIDRASZA POLECA

  W krajach Hitlera i Stalina

  W krajach Hitlera i Stalina - reportaże z Niemiec z okresu dojścia do władzy Hitlera oraz z podróży do Związku Sowieckiego (w tym także Birobidżanu) pióra Bernarda Singera (Regnisa), jednego z najlepszych komentatorów życia politycznego Polski międzywojennej, wybitnego felietonisty, gwiazdy "Naszego Przeglądu". Z jednej strony przenikliwa analiza totalitaryzmu, z drugiej teksty nie pozbawione złudzeń.

  The project is supported by Dutch Jewish Humanitarian Fund.

  The project is supported by The Rothschild Foundation (Europe).

  Kupuję->

 • WYDAWNICTWO BIBLIOTEKA MIDRASZA POLECA

  Autobiografia

  Napisana w latach 1792-1793 Autobiografia - być może najbardziej znane dzieło Salomona Majmona - jest fascynującym dokumentem z epoki, przedstawiającym zmienne koleje losu i rozwój intelektualny tego niezwykle uzdolnionego samouka, który niemieckim filozofem i bywalcem berlińskich salonów stał się nie tylko dzięki przyrodzonym talentom, ale również dzięki ogromnemu wysiłkowi woli i pracowitości, którym od czasu do czasu sprzyjało szczęście.

  PATRONI:
  "Przegląd Filozoficzny"
  Żydowski Instytut Historyczny

  The project is supported by Dutch Jewish Humanitarian Fund.

  Kupuję->

 • WYDAWNICTWO BIBLIOTEKA MIDRASZA POLECA

  Dziecko zydowskie

  Regina Lilientalowa (1877-1924), wybitna polska uczona i publicystka, już na początku XX wieku prowadziła pionierskie badania etnograficzne wśród polskich Żydów. Choć sama pochodziła z częściowo spolszczonej rodziny i była zwolenniczką umiarkowanej asymilacji, życie poświęciła dokumentowaniu żydowskiego folkloru, ludowych wierzeń i obyczajowości, ukazując w swych książkach niezmierzone bogactwo żydowskiej cywilizacji tworzonej na ziemiach polskich od wieków. Jako etnograf była samoukiem, jednak znajomość żydowskich języków i wyniesiona z domu wiedza na temat judaizmu sprawiły, że interesujące ją zagadnienia zgłębiała i przedstawiała z wyczuciem i swobodą niedostępnymi innym polskim badaczom. Do najważniejszych jej dzieł należy m.in. kilkutomowa praca Święta żydowskie w przeszłości i teraźniejszości oraz artykuł Kult ciał niebieskich u starożytnych Hebrajczyków i szczątki tego kultu u współczesnego ludu żydowskiego. Dziecko żydowskie, książka niegdyś popularna, dzisiaj nieco archaiczna, jest przede wszystkim niezwykłym dokumentem żywej kultury dnia codziennego, z jej odwiecznymi prawami i zwyczajami, dziwactwami i przesądami - kultury, która kilkanaście lat po śmierci autorki przestała istnieć wraz z całą społecznością.

  The project is supported by Dutch Jewish Humanitarian Fund.

  Kupuję->

© www.midrasz.pl