Biednemu zawsze wiatr w oczy

Powiedzenie uświadamia nas, że trudności są elementami w naszym życiu

Biednemu zawsze wiatr w oczy


„Bogaci podziwiają innych bogatych. Biedni nie cierpią bogatych.”

Harv Eker

Rate this page