Być kulą u nogi

Jakaś rzecz lub osoba, która jest uciążliwa dla kogoś i utrudnia w życiu.

Być kulą u nogi

„Zanim padłeś, jeszcze ziemię pożegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?

Krzysztof Kamil Baczyński

Rate this page