Być pracowitym jak pszczoła

Być bardzo pracowitym

Być pracowitym jak pszczoła

„Jakie pszczoły, taki miód”

Przysłowie chińskie

Rate this page