Cytaty z Biblii

Spis treści

cytaty z Bibli - błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią

Cytaty z Biblii

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.”

[Mt 5,7]

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.”

[J 15,13]

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.”

[1 J 4,7-8]

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. „

[ J 15,13]

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.”

[ 1J 4,7-8]

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.”

[1 Kor 13,1]

Cytaty z Biblii - ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się

„Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem”

[Mt 17, 21]

„Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. „

[Mt 26, 41]

„Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.”

[Rz 13,10]

„Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów”

[1P 4,10]

Biblia cytaty - czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny

„Wiem, że wszystko działa ku dobremu.”

[Rz 8,28]

„Jestem zrodzony z Boga i zło nie może mi zaszkodzić.”

[1 J 5,18]

„Jestem posłańcem pojednania z Bogiem.”

[2Kor 5,20]

„Bądź mężny i mocny, nie bój się ani nie lękaj!”

[1 Krn 22, 13].

„Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością”

[1J 4,8]

„A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!”

[Mt 17, 7].

„To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.”

[J 15,17]

„Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.”

[Mt 9,15b]

„Nie lękaj się, nie trać ducha!”

[Pwt 1, 21].

„A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!”

[Iz 49,15b]

Biblia cytaty - wiem, że wszystko działa ku dobremu

Cytaty z Biblii część 2

„Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.”

[Mk 10,31]

„Cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”

[Łk 9,25]

„Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników.”

[Łk 5,32]

„Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować”

[1J 4, 11]

„Oni wiatr sieją, zbierać będą burzę.”

[Oz 8,7]

cytaty z Biblii - wielu pierwszych będzie ostatnimi

„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.”

[Mt 25,13]

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.”

[J 14,6]

„Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy.”

[1Kor 13,13a]

„Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana.”

[Hbr 12,14]

„Szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.”

[Mt 4,25]

„On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.”

[1J 5,20c]

„Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy.”

[1J 3,1a]

„Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli.”

[Łk 10,24b]

„Gdzie zaś nie ma Prawa, tam nie ma i przestępstwa. „

[Rz 4:15]

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.”

[Mt 4,4]

„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!””

[Łk 1,38b]

„Wyjdź na drogi i między opłotki i przynaglaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony.”

[Łk 14,23]

„To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca.”

[Łk 16,15a]

Inne polecane cytaty

Cytaty o życiu

Cytaty o miłości

Cytaty motywacyjne

Cytaty o przyjaźni

Cytaty do zdjęć

Fajne cytaty

Najlepsze cytaty

Cytaty z piosenek

Smutne cytaty

Inspirujące cytaty o życiu

Cytaty o sporcie

5/5 - (2 votes)