Czas to pieniądz

Najcenniejszą rzeczą jest czas

Czas to pieniądz

„Ludzie mówią „czas to pieniądz”. Ja mówię inaczej – „czas to miłość”.

Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.”

Kard. Stefan Wyszyński

Rate this page