Fortuna kołem się toczy

W życiu zdarzają się momenty lepsze i gorsze.

Fortuna kołem się toczy

„Fortuna wspiera stanowczych. Znajdziesz to, czego się spodziewasz.”

Arystoteles

Rate this page