Gość w dom – Bóg w dom

Twierdzenie pokazujące, że warto serdecznie witać gości.

Gość w dom – Bóg w dom

„Pech to najmniej oczekiwany gość, lepiej mu przed nosem trzasnąć drzwiami.”

Kamila Kampa

Rate this page