Hulaj dusza, piekła nie ma

Brak ograniczeń, można robić co się chce

Hulaj dusza, piekła nie ma

„Boże! Zdejm z mego serca jaskółczy niepokój, Daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj.”

Juliusz Słowacki

Rate this page