Jak cię widzą, tak cię piszą

Często jesteśmy oceniani przez pryzmat wyglądu.

Jak cię widzą, tak cię piszą

„Nie każdy, którego oczy są zamknięte, śni i nie każdy z otwartymi oczami może widzieć.”

Anthony de Mello

Rate this page