Jak trwoga, to do Boga

Jeżeli potrzebujemy pomocy to nagle przypominamy sobie o Bogu i prosimy Go o pomoc.

Jak trwoga, to do Boga

„Codziennie mówię Bogu, jaki jest cudowny. A im częściej to robię, tym więcej cudów On mi ukazuję”

Phil Bosmans

Rate this page