Jedna jaskółka wiosny nie czyni

Jedno zdarzenia nie powoduję, że zmiany już zachodzą.

Jedna jaskółka wiosny nie czyni
Rate this page