Każdy jest kowalem swego losu

Sami kształtuje swoje życie w dużym stopniu.

Każdy jest kowalem swego losu

„Wielkość człowieka polega na jest postanowieniu, żeby być silniejszym niż warunki czasu i życia.”

Albert Camus

Rate this page