Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje

Ludzie, którzy wiele mówią, obiecują, zazwyczaj mało robią.

Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje

„Możesz strusia mianować krową, masła z tego nie będzie.”

Przysłowie arabskie

Rate this page