Małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci – duży kłopot

Czym dzieci są starsze, tym większe są z nimi problemy.

Małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci – duży kłopot

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego się pragnie.”

Paulo Coelho

Rate this page