Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło

Różne niepowodzenia życiowe często w dłuższej perspektywie powodują korzystne zmiany.

„Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojmy miłością.”

Michał Anioł

Rate this page