Nieszczęścia chodzą parami

Często, kiedy zdarzy się jakieś niepowodzenie, następuję kolejne

Nieszczęścia chodzą parami

„Nieszczęścia własne nie uprawniają nas do unieszczęśliwiania innych.”

Margaret Thatcher

Rate this page