Prawda w oczy kole

Prawdziwa opinia, niekoniecznie pozytywna może być źle odebrana przez osobę do której są kierowane słowa.

Prawda w oczy kole

„Każda prawda przechodzi przez trzy etapy: najpierw jest wyśmiewana, potem zaprzeczana, a na końcu uważana za oczywistą.”

Arthur Schopenhauer

Rate this page