Wybiera się, jak sójka za morze

Zwlekanie z wykonaniem jakieś czynności.

Wybiera się, jak sójka za morze

„Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda.”

Albert Einstein

Rate this page