Z dużej chmury, mały deszcz

Można było spodziewać się dużych zmian, ale do nich nie doszło

Z dużej chmury, mały deszcz

„Niektórzy ludzie czują deszcz. Inni po prostu mokną.”

Bob Marley

Rate this page