Cytaty angielskie

Spis treści

cytaty angielskie

Cytaty angielskie

„A man can be destroyed, but not defeated.”

„Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”

Ernest Hemingway

„Don’t waste your time with explanations, people only hear what they want to hear.”

„Nie trać czasu na wyjaśnienia. Ludzie słyszą tylko to, co chcą usłyszeć.”

Paulo Coelho

„The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.”

„Największą chwałą w życiu nie jest nigdy nie upaść, ale zdolność do podniesienia się kolan za każdym razem, gdy się upadnie.”

Nelson Mandela

angielskie cytaty

„The way to get started is to quit talking and begin doing.”

„Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania”

Walt Disney

„Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. „

„Twój czas jest ograniczony, a więc nie marnuj go na życie cudzym życiem”

Steve Jobs

„Doubts are more cruel than the worst of truths.”

„Wątpliwości są bardziej okrutne niż najgorsza z prawd.”

Moliere

„Smart women love smart men more than smart men love smart women.”

„Mądre kobiety kochają mądrych mężczyzn bardziej niż mądrzy mężczyźni kochają mądre kobiety,”

Natalie Portman

„The future starts today, not tomorrow.”

„Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro.”

Papież Jan Paweł II

„To avoid criticism do nothing, say nothing, be nothing.”

„Jeżeli chcesz uniknąć krytyki: – Nic nie mów. – Nic nie rób. – Bądź nikim.”

Elbert Hubbard

„Behind every great man is a woman rolling her eyes.”

„Za każdym wielkim mężczyną stoi kobieta i przewraca oczami.”

Jim Carrey

cytaty angielskie - historia będzie dla mnie łaskawa

Cytaty angielskie część 2

„History will be kind to me for I intend to write it.”

„Historia będzie dla mnie łaskawa, bo mam zamiar ją napisać”

Winston Churchill

„If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor.”

„Gdyby życie było przewidywalne, przestałoby być życiem i straciło smak.”

Eleanor Roosevelt

„When you reach the end of your rope, tie a knot in it and hang on.”

„Kiedy dotrzesz do końca liny, zawiąż węzeł i trzymaj się.”

Franklin D. Roosevelt

„The way to get started is to quit talking and begin doing.”

„Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania”

Walt Disney

cytaty angielskie - być albo nie być

„To be or not to be, that is the question.”

„Być albo nie być, oto jest pytanie.”

William Shakespeare

„You may delay, but time will not.”

„Ty możesz z czymś zwlekać, ale nie czas.”

Benjamin Franklin

„Lost time is never found again.”

„Straconego czasu nigdy nie odzyskasz”

Benjamin Franklin

„I love life because what more is there.”

„Kocham życie, bo cóż innego nam pozostało.”

Anthony Hopkins

cytaty angielskie - energia i wytrwałość zwycięży wszystko

„Energy and persistence conquer all things.”

„Energia i wytrwałość zwycięży wszystko.”

Benjamin Franklin

„Whether you think you can or you think you can’t, you’re right.”

„Jeśli sądzisz, że potrafisz to masz rację. Jeśli sądzisz, że nie potrafisz również masz rację.”

Henry Ford

„What counts can’t always be counted; what can be counted doesn’t always count.”

„To, co naprawdę się liczy, nie zawsze może być policzone. To, co można policzyć, nie zawsze się liczy.”

Albert Einstein

„I find that the harder I work, the more luck I seem to have.”

„Odkryłem, że im ciężej pracuję tym bardziej sprzyja mi szczęście”

Thomas Jefferson

„Try not to become a man of success. Rather become a man of value.” -„

„Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym”

Albert Einstein

Inne polecane cytaty

Cytaty o życiu

Cytaty o miłości

Cytaty motywacyjne

Cytat na dziś

Śmieszne cytaty

Cytaty o marzeniach

Cytaty o rodzinie

Cytaty o dzieciach

Piękne cytaty

Cytaty o podróżach

5/5 - (1 vote)