Człowiek, człowiekowi wilkiem

Człowiek dla drugiego człowieka nie jest życzliwy

Człowiek, człowiekowi wilkiem

Rate this page